5 January 2017

مشاوره

+98 912 812 64 08


هدف اصلی از بکارگیری یک مشاور به منظور کنار گذاشتن بخشی از کار می باشد که در آن بخش به اندازه کافی دارای دانش و تجربه لازم نمی باشیم و نیاز متخصص در آن زمینه را داریم . مشاوران با استفاده از تجربه و تخصص خود پاسخ دهنده مشکلات و  ابهامات یک شرکت می باشند 

:گروه  مهندسی افرا آسانبر سبا (افرالیفت) با داشتن کادر مجرب و توانمند فنی و مهندسی بالا ، آماده ارائه خدمات مشاوره ، طراحی در زمینه های زیر می باشد

آنالیز و تحلیل ترافیک جهت انتخاب بهینه تعداد، ظرفیت و نوع انواع آسانسور و پله برقی متناسب با کاربری ساختمان

ارائه نقشه های جانمایی و تعیین اندازه های آسانسور و پله برقی در ساختمان

مشاوره استاندارد

مشاوره اقتصادی و فنی در انتخاب نوع محصولات

 

 

برقی آسانسور  پله برقی آسانسور  پله برقی آسانسور پله برقی آسانسور  پله برقی آسانسور  پله برقی آسانسور  پله برقی آسانسور  پله برقی آسانسور پله برقی آسانسور  پله برقی آسانسور  پله برقی آسانسور  پله برقی آسانسور  پله برقی آسانسور پله برقی آسانسور  پله برقی آسانسور  پله برقی آسانسور  پله برقی آسانسور  پله برقی آسانسور  پله برقی آسانسور  پله برقی آسانسور  پله برقی آسانسور  پله برقی آسانسور  پله برقی آسانسور پله برقی آسانسور  پله برقی آسانسور  پله برقی آسانسور  پله برقی آسانسور  پله برقی آسانسور پله برقی آسانسور  پله برقی آسانسور  پله برقی آسانسور  پله برقی آسانسور  پله برقی آسانسور پله برقی آسانسور  پله برقی آسانسور  پله برقی آسانسور  پله برقی آسانسور  پله برقی آسانسور پله برقی آسانسور  پله برقی آسانسور  پله برقی آسانسور  پله برقی آسانسور  پله برقی آسانسور  پله برقی آسانسور  پله برقی آسانسور  پله برقی آسانسور  پله برقی آسانسور  پله برقی آسانسور پله برقی آسانسور  پله برقی آسانسور  پله برقی آسانسور  پله برقی آسانسور  پله برقی آسانسور پله برقی آسانسور  پله برقی آسانسور  پله برقی آسانسور  پله برقی آسانسور  پله برقی آسانسور پله برقی آسانسور  پله برقی آسانسور  پله برقی آسانسور  پله برقی آسانسور  پله برقی آسانسور پله برقی آسانسور